Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Webová prezentace bytu
Navigace: Informace o bytě na Vápence > Ověření v katastru

Ověřte si záznam v katastru nemovitostí

Pomocí následujícího odkazu si můžete ověřit, že na bytu neváznou žádná zástavní ani jiná práva (exekuce apod.).

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka

Formulář vyplňte, jak je uvedeno na obrázku níže, a tím se zobrazí údaje o bytu vedené v katastru nemovitostí.

 

 

 
© vapenka.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma